PAIC thiết kế - xây dựng phần mềm cơ sở hệ thống dữ liệu Quản lý hoạt động đầu tư– Giai đoạn II" cho PVN

Ngày 03 tháng 01 năm 2012, Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) đã ký hợp đồng “Xây dựng phần mềm cơ sở hệ thống dữ liệu Quản lý hoạt động đầu tư của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – Giai đoạn II”  với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

PAIC "Lắp đặt điện, mạng và điện thoại” thuộc hạng mục Cải tạo nội thất trụ sở Petrovietnam

Tháng 10/2011, Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã chính thức giao cho Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) triển khai gói thầu “Lắp đặt điện, mạng và điện thoại” thuộc hạng mục “Cải tạo nội thất trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”

PAIC tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, SXKD, Công đoàn năm 2011 và Hội nghị người lao động năm 2012.

PAIC tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, SXKD, Công đoàn năm 2011 và Hội nghị người lao động năm 2012.

Vừa qua, tại Hà Nội Công ty PAIC đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng, sản xuất kinh doanh, công đoàn năm 2011 và Hội nghị Người lao động năm 2012.


PV Tech nhận chứng chỉ ISO 9001:2008

PV Tech nhận chứng chỉ ISO 9001:2008

Qua hơn một năm nỗ lực xây dựng, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, ngày 19 tháng 8 năm 2011 Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PV Tech) đã chính thức được Tổ chức chứng nhận Bureau Veritas Certification (BVC) cấp chứng chỉ ISO 9001:2008

PV Tech tổ chức Hội thảo về Chiến lược Công nghệ thông tin cho Petrovietnam

PV Tech tổ chức Hội thảo về Chiến lược Công nghệ thông tin cho Petrovietnam

Vừa qua, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PV Tech) đã tổ chức Hội thảo về Chiến lược Công nghệ thông tin (CNTT) cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).


Hệ thống xử lý dữ liệu (DPS) - Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 chu trình hỗn hợp 750MW

Hệ thống xử lý dữ liệu (DPS) - Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 chu trình hỗn hợp 750MW

Tổng quan hệ thống quản lý thông tin nhà máy (MIS – Management Information System) Hệ thống quản lý thông tin nhà máy - MIS là lớp phần mềm liên kết giữa Hệ thống quản lý nguồn lực doanh nghiệp (ERP) và hệ thống điều khiển, giám sát của nhà máy (DCS/SCADA). Vì vậy, nó tạo mối liên kết chức năng giữa thực hiện các giao dịch kinh doanh ở cấp doanh nghiệp và kiểm soát các thiết bị xử lý hiện trường; đồng thời cải tạo tối ưu tất cả các khía cạnh vận hành nhà máy và bảo trì nhằm để đạt được sự vận hành tối ưu, nâng cao lợi nhuận và giảm chi phí hoạt động.

Su thế phát triển và ứng dụng iBMS vào công trình tòa nhà văn phòng, chung cư cao tầng

Su thế phát triển và ứng dụng iBMS vào công trình tòa nhà văn phòng, chung cư cao tầng

Hệ thống quản trị toà nhà tích hợp iBMS đang được nhìn nhận ở trên thế giới như là công cụ rất hữu hiệu giúp cho chủ đầu tư hoàn vốn nhanh. Tuy nhiên theo nghiên cứu độc lập của Phòng Tự động hóa - PVTECH thì nhận thức về tầm quan trọng ứng dụng iBMS ở nước ta vẫn còn chưa tương ứng với các giá trị không cần tranh luận mà chúng sẽ mang lại một cách thực tế trong cả vòng đời của toà nhà.

Dự án tư vấn giám sát điện cho Trạm nghiền xi măng Công Thanh

Dự án tư vấn giám sát điện cho Trạm nghiền xi măng Công Thanh

Dự án PMC cho trạm nghiền Xi măng Công Thanh đánh dấu một bước đi mới của PVTech trong lĩnh vực xi măng và là lần đầu tiên PVTech tham gia với vai trò là tư vấn quản lý dự án.