23/10/2008 01:00 23/10/2008 01:00 1799
PAIC hiện có các sản phẩm và dịch vụ sau:
Cung cấp giải pháp, sản phẩm CNTT và Viễn Thông

- Tích hợp giải pháp hệ thống – System integration bao gồm: 
    + Lập kế hoạch, tư vấn, thiết kế; 
    + Triển khai; 
    + Quản trị và vận hành hệ thống; 
    + Kiểm định và tối ưu hóa hệ thống; 
    + Bảo hành và bảo trì hệ thống.
- Cung cấp và cho thuê Hosting, mail server, thuê Database như: Oracle, SQL,….
- Kinh doanh và phân phối các sản phẩm công nghệ thông tin.
Tư vấn giải pháp và cung cấp các sản phẩm thiết bị trong lĩnh vực Tự động hóa
- Tích hợp giải pháp hệ thống – Automation System integration bao gồm: 
    + Lập kế hoạch, tư vấn, thiết kế; 
    + Triển khai; 
    + Quản trị và vận hành hệ thống; 
    + Kiểm định và tối ưu hóa hệ thống; 
    + Bảo hành và bảo trì hệ thống.
- Kinh doanh và phân phối các sản phẩm Tự động hóa – Automation system
Phát triển phần mềm và dịch vụ phần mềm
- Thiết kế, xây dựng và triển khai phần mềm ứng dụng
- Tư vấn giải pháp ERP
- Giải pháp và dịch vụ Microsoft: AD, Mail exchange, MOM, SMS,….
- Phát triển ứng dụng Web và Internet
- Quản lý công văn điện tử (iDoc)
Phát triển các công nghệ giải pháp khai thác giá trị gia tăng trong lĩnh vực truyền thông, phần mềm hỗ trợ thiết kế.
- Phát triển các công nghệ, giải pháp cho mô hình quảng cáo trực tuyến thông minh.
- Phát triển các công nghệ, giải pháp khai thác các dịch vụ giá trị gia tăng dựa trên các công nghệ khai phá dữ liệu tiên tiến.
- Phát triển, cung cấp các giải pháp phần mềm thông minh, hỗ trợ quá trình qui hoạch và ra quyết định trong các dự án thiết kế xây dựng, công nghiệp và môi trường.
Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành bảo dưỡng hệ thống Công nghệ thông tin và Tự động hóa
- Dịch vụ bảo hành hệ thống
- Dịch vụ sửa chữa
- Dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật
- Dịch vụ quản trị hệ thống
Dịch vụ tư vấn và đào tạo
- Lập báo cáo đầu tư: báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi, hồ sơ kinh tế kỹ thuật,…
- Đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin, Tự động hóa theo yêu cầu cụ thể của khách hàng
- Tư vấn, tổ chức hội thảo chuyên đề về Công nghệ thông tin và Tự động hóa
- Đào tạo về tin học ứng dụng cơ bản, văn phòng
- Đào tạo các khóa học theo yêu cầu riêng về Công nghệ thông tin vàTự động hóa
Dịch vụ cung cấp dữ liệu Dầu khí và bản tin nội bộ Tập đoàn Dầu khí
- Cung cấp các thông tin liên quan tới các hoạt động thăm dò và khai thác, phân phối các sản phẩm Dầu khí
- Cung cấp thông tin về các hoạt động nội bộ Tập đoàn Dầu khí
- Dịch vụ cập nhật dữ liệu

Chia sẻ: