CNTT và Viễn thông

- Xây dựng hệ thống mạng toàn ngành PV-WAN
- Xây dựng hệ thống Video conferencing cho PVN
- Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin các toà nhà
    + Khách sạn Phương đông
    + Khách sạn quản Ngãi
    + Khách sạn Vũng Tàu
- Cung cấp cho dịch vụ cho thuê Mail server, đường truyền, video conferencing,…