Giải pháp Cổng thông tin điện tử (I-Portal)

I. TỔNG QUAN 
Cổng thông tin điện tử là một công cụ để một tổ chức hoặc doanh nghiệp thực hiện việc quảng bá thông tin đối với công chúng cũng như xây dựng các ứng dụng hỗ trợ điều hành tác nghiệp và truyền thông nội bộ. 
 
I-Portal là giải pháp Cổng thông tin điện tử đã được phát triển qua nhiều phiên bản. Phiên bản mới nhất của I-Portal gồm nhiều phần hệ chức năng hữu ích trong hoạt động doanh nghiệp, hơn nữa, đây là một giải pháp có tính mở sẵn sàng việc xây dựng bổ sung theo yêu cầu đặc thù riêng. 
 
I-Portal đã được triển khai ở một số đơn vị trong đó tiêu biểu là: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN). 
 
II. ĐẶC ĐIỂM 
Nội dung thông tin đa dạng, hình ảnh giao diện đẹp thân thiện người sử dụng.
 
Tùy biến giao diện và nội dung theo yêu cầu của đơn vị, doanh nghiệp. 
 
Dễ dàng quản trị các nội dung thông tin. Cho phép phân quyền cập nhật các nội dung khác nhau tùy theo vai trò, chức năng nhiệm vụ một cách linh hoạt. 
 
Dễ dàng tích hợp với hệ thống người dùng tổng thể của đơn vị/doanh nghiệp, các hệ thống trên nền Microsoft, đặc biệt là trên nền công nghệ Sharepoint. 
 
Hỗ trợ truy cập trên các thiết bị smartphone, tablet... 
 
III. HÌNH ẢNH SẢN PHẨM 
Sản phẩm gồm hai thành phần cơ bản: Trang thông tin công chúng (được public trên Internet) và Trang thông tin nội bộ (truy cập bởi các thành viên của doanh nghiệp). 
 
Để tiện cho người đọc hình dung sản phẩm, những phần tiếp theo sẽ trình bày hình ảnh các trang thông tin chính của I-Portal thông qua phiên bản nội dung đã triển khai cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).