Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN)

Tổng công ty khoan và thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP)

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil)

Tổng công ty hóa chất và phân bón Dầu khí (PVFCCo)

Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro

Trung Tâm Công nghệ thông tin và Liên lạc thuộc XNLD VSP

Tổng công ty dung dịch khoan và hóa phẩm Dấu khí (DMC)

Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans)

Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)

Tổng công ty điện lực Dầu khí Việt Nam

Viện Dầu khí Việt Nam

Công ty CP Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí (PSA)

 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vinaconex-PVC

Tổng công ty lắp máy Việt Nam

 Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)

Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Hà Nội (PVC-HN)


Chia sẻ: