02/02/2015 14:00 02/02/2015 14:00 3180
PAIC tổ chức Đại hội Chi bộ, lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020
Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/05/2014 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 227/KH-ĐU ngày 03/11/2014 của Đảng ủy Tổng Công ty Dầu Việt Nam về tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Tổng Công ty Dầu Việt Nam lần thứ II tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết số 165-NQ/ĐU ngày 24/12/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công Dầu Việt Nam về việc thông qua lịch tổ chức Đại hội của các Chi/Đảng bộ và kế hoạch phân bổ Đại biểu dự Đại hội lần II, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Tổng Công ty.

Chi bộ Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ, lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 vào lúc 14h00’ ngày 27/01/2015 (Thứ Ba) tại phòng họp Công ty.

Về tham dự Đại hội, Chi bộ Công ty PAIC rất hân hạnh được đón tiếp các đ/c Lãnh đạo của Đảng ủy Tổng Công ty PV Oil và Chi bộ Công ty Petechim:

1. Đ/c Nguyễn Hữu Thành, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty PV Oil;

2. Đ/c Nguyễn Lê Minh, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng Công ty PV Oil;

3. Đ/c Hoàng Dương, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty Petechim, Chủ tịch HĐQT Công ty PAIC;

4. Đ/c. Đào Thị Kim Nhung, Chuyên viên Đảng ủy Tổng Công ty PV Oil

Cùng 25 đồng chí đảng viên Chi bộ được triệu tập tham dự Đại hội là thành phần quan trọng quyết định sự thành công  của Đại hội.

Tại Đại hội, các đồng chí đại biểu và đảng viên đã nghe:

1. Đ/c Nguyễn Việt Anh, Bí thư Chi bộ, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội;

2. Đ/c Nguyễn Khắc Tùng, Phó bí thư Chi bộ, Trưởng phòng TCHC Công ty đại diện cho Chi ủy khóa II, nhiệm kỳ 2010-2015 trình bày báo cáo Kiểm điểm của tập thể Chi ủy Chi bộ PAIC, khóa II, nhiệm kỳ 2010-2015.

Đại hội đã diễn ra trong không khí thảo luận sôi nổi và dân chủ. Đại diện Tổ Đảng DVVH&BH; Tổ Đảng TCKT-KTKH và Tổ Đảng TCHC-GPPM-TĐH&GPHT đã có bài tham luận xúc tích trình bày trước Đại hội. Toàn thể các đại biểu tham dự Đại hội đã nhất trí cao với các báo cáo trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã nghe và tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo quý báu của đ/c Nguyễn Hữu Thành- Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Dầu Việt Nam.

Đặc biệt tại Đại hội, căn cứ Quy chế bầu cử trong Đảng, Đại hội đã bầu ra Chi ủy (Bí thư, Phó bí thư) Chi bộ, khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 bao gồm 03 đ/c:

1. Đ/c Nguyễn Việt Anh, Bí thư Chi bộ

2. Đ/c Nguyễn Khắc Tùng, Phó bí thư Chi bộ

3. Đ/c Nguyễn Ngọc Lan, Chi ủy viên Chi bộ

Sau hơn gần 3 giờ làm việc nghiêm túc, đúng trình tự, quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy Tổng Công ty PV Oil, Đại hội Chi bộ Công ty PAIC, lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Đại hội


Chia sẻ: