17/04/2009 11:07 17/04/2009 11:07 3935
Cấu trúc hệ thống tự động hóa

Hệ thống điều khiển trung tâm

Hệ thống điều khiển trung tâm  thực hiện điều khiển, thu thập, lưu trữ dữ liệu từ các hệ thống phụ trợ khác như hệ đo lường bồn bể (TGS), hệ giám sát đo lường thương mại (CMS), hệ thống dừng khẩn cấp (ESD), hệ thống cân xe bồn(Weigh bride)….

Tại đây người vận hành có thể biết được thông số của các bồn bể, các thông số của sản phẩm và điều kiện an toàn của khu vực xuất nhập sản phẩm… Qua đó vận hành viên có thể điều khiển nhập xuất sản phẩm từ phòng điều khiển (Operator Cotrol Computer), hoặc cũng có thể thực hiện tại bảng điều khiển ngay tại bến xuất (Local Control Station).

Hệ thống PCCC

Trong một hệ thống công nghiệp, giải pháp PCCC là rất quan trọng. Khi thiết kế phải nắm chắc tính năng, đặc điểm công trình cần bảo vệ, tìm chất chữa cháy thích hợp.., tính toán công suất chữa cháy, bố trí thiết bị. Kho sản phẩm là kho chứa nhiều dạng sản phẩm như Mogas, AutoDiesel, Fuel oil, Jet A1/Kerosene, LPG… rất dễ cháy nổ, vì vậy hệ thống PCCC phải được thiết kế tính toán phù hợp với tiêu chuẩn PCCC của Việt Nam và quốc tế.

Hệ thống PCCC cho kho sản phẩm gồm các bộ phận chủ yếu:

            - Hệ thống báo cháy tự động

            - Hệ thống báo dò rỉ ga

            - Hệ thống chữa cháy tự động

Hệ thống dừng sự cố khẩn cấp (ESD-Emergency Shutdown System)
Hệ thống ESD rất quan trọng, nó thực hiện chức năng điều khiển tự động và thực hiện chức năng an toàn cho toàn bộ hệ thống.

Cấu trúc hệ thống ESD:

- Hệ thống van trên đường ống

- Hệ thống máy bơm và máy nén khí

- Tủ điều khiển trung tâm ESD

Hệ thống đo lường bồn bể (TGS-Tank Gausing System)
Các thiết bị đo tại bồn bể dùng để đo các thông số về mức, nhiệt độ và áp suất và gửi các thông số về phòng điểu khiển trung tâm. Các thông số đo này phục vụ cho việc điều khiển và tính toán xuất nhập sản phẩm thương mại, cho hệ thống cảnh báo và shutdown hệ thống.

Hệ thống đo lường thương mại và xuất sản phẩm
Hệ thống này bao gồm: Tay xuất sản phẩm (Loading Arm), hệ thống đo  lường thương mại (CMS) và các hệ phụ trợ khác.

Hệ thống quản lý xe vào/ra
Ngay khi lái xe bồn vào cổng cần phải xuất trình các giấy tờ cần thiết về an toàn của xe và tài xế, sau đó sẽ được người vận hành phát 1 thẻ để nhận dạng xe bồn và lái xe trong quá trình lấy hàng.

Hệ thống cân
Thực hiện cân xe bồn trước và sau khi xuất sản phẩm . Các số liệu sẽ được nhập về trung tâm điều khiển để so sánh với CMS.

Hệ thống giám sát CCTV
Giám sát an ninh và quá trình vận hành của khu xuất nhập sản phẩm. Hệ thống Camera có thể lưu lại được các hình ảnh để xem xét khi xảy ra sự cố.

Hệ thống đèn giao thông, Barrier gate
Để điều tiết  các xe bồn ra /vào bến xuất.


Chia sẻ: