21/05/2016 09:23 21/05/2016 09:23 5035
Dịch vụ điểm tin điện tử
Công ty PAIC cung cấp dịch vụ điểm tin kinh tế, thị trường trong ngày theo yêu cầu của các tổ chức và doanh nghiệp. Để việc cập nhật, nắm bắt, tổng hợp các thông  tin chính sách, pháp luật mới ban hành, thông tin về các hoạt động kinh doanh, diễn biến thị trường… được đăng tải trên báo chí, website, cổng thông tin… của tổ chức, doanh nghiệp một cách nhanh và hiệu quả nhất.
 
-   Nguồn tin : Thông tin được biên tập nhanh chóng, kịp thời, chính xác từ các nguồn tin chính thức, được đăng tải bởi các ấn phẩm báo chí, có kiểm duyệt và từ các tổ chức cung cấp thông tin uy tín. Và các nguồn tin do khách hàng chỉ định.
 
-   Thời gian cung cấp: Hàng ngày, từ thứ 2 đến thứ 6. Thông tin trong ngày thứ 7 và chủ nhật được tổng hợp vào ngày thứ 2. Ngày nghỉ lễ được tổng hợp vào ngày đầu tiên sau nghỉ lễ.
 
-   Hình thức: File mềm gửi qua thư điện tử hoặc bản tin giấy gửi tới khách hàng.
 
-   Giá cung cấp: 1.000.000 – 2.000.000đ/tháng (tuỳ thuộc vào chủng loại, lượng thông tin cung cấp theo yêu cầu khách hàng).
 
Chúng tôi rất mong được là đơn vị cung cấp thông tin hữu ích cho các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu !

Chia sẻ: