16/10/2015 19:05 16/10/2015 19:05 2792
PAIC chính thức được UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty
Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành của Nhà nước, Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) đã nộp hồ sơ lên UBCKNN đăng ký công ty đại chúng của Công ty và đã được UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty theo quy định của Luật Chứng khoán tại Công văn số 6299/UBCK-QLPH ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 
Công văn của UBCKNN

Chia sẻ: