21/04/2009 15:02 21/04/2009 15:02 2918
Hệ thống tự động hóa kho xăng dầu

- Hệ thống tự động hoá kho xăng dầu giúp người quản lý dễ dàng theo dõi và điều khiển nhập xuất sản phẩm. Hệ thống thường xuyên thu nhận lưu giữ các thông tin trong kho, và đảm bảo kho bãi làm việc an toàn thông qua hệ thống cảnh báo cháy nổ và nhận biết dò gỉ khí gas.

- Hệ thống tự động hoá được xây dựng trên cơ sở truyền tải dữ liệu theo mạng tín hiệu, các thông số hoạt động trong bồn như áp suất, nhiệt độ, mức…đều được thu thập qua các đầu sensor cảm biến và được đưa về máy tính trung tâm tại phòng điều khiển để xử lý.

        


Hệ thống được kết nối với phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP trợ giúp việc kinh doanh của doanh nghiệp tốt hơn, điều phối nhập xuất sản phẩm một cách tổng thể, nhanh, an toàn, chính xác.


Chia sẻ: