01/06/2017 13:52 01/06/2017 13:52 2975
Được sự đồng ý của Đảng ủy Công ty Petechim, Chi bộ Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2020 vào lúc 08h30’ ngày 18/05/2017 (Thứ Năm) tại phòng họp Công ty.
 
Về dự Đại hội có 24/26 đồng chí đảng viên Chi bộ được triệu tập tham dự Đại hội
 
Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên đã nghe:
 
1. Đ/c Nguyễn Việt Anh, Bí thư Chi bộ, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội;
 
2. Đ/c Nguyễn Khắc Tùng, Phó bí thư Chi bộ, Trưởng phòng TCHC Công ty đại diện cho Chi ủy khóa III, nhiệm kỳ 2015-2017 trình bày báo cáo Kiểm điểm của tập thể Chi ủy Chi bộ PAIC, khóa III, nhiệm kỳ 2015-2017.
 
Đại hội đã diễn ra trong không khí thảo luận sôi nổi và dân chủ. Toàn thể các đại biểu tham dự Đại hội đã nhất trí cao với các báo cáo trình bày tại Đại hội.
 
Đặc biệt tại Đại hội, căn cứ Quy chế bầu cử trong Đảng, Đại hội đã bầu ra Chi ủy (Bí thư, Phó bí thư) Chi bộ, khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2020 bao gồm 03 đ/c:
 
1.    Đ/c Nguyễn Việt Anh, Bí thư Chi bộ
 
2.    Đ/c Nguyễn Khắc Tùng, Phó bí thư Chi bộ
 
3.    Đ/c Nguyễn Ngọc Lan, Chi ủy viên Chi bộ
 
Sau hơn gần 3 giờ làm việc nghiêm túc, đúng trình tự, quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy Công ty Petechim, Đại hội Chi bộ Công ty PAIC, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2020 đã thành công tốt đẹp.

Chia sẻ: