19/01/2017 15:15 19/01/2017 15:15 5238
Lễ ký Thỏa thuận khung Phát triển Dự án và Thỏa thuận khung Hợp đồng Bán khí Cá Voi Xanh giữa PVN, PVEP và ExxonMobil

Tham dự buổi lễ có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, tỉnh Quảng Nam.

Về phía Tập đoàn có đ/c Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đ/c Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng Giám đốc, các thành viên HĐTV, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; các Ban/Văn phòng Tập đoàn;

Về phía Tổng Công ty Thăm dò  thác Dầu khí có đồng chí Ngô Hữu Hải Tổng Giám đốc, các các thành viên HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, các Ban/Văn phòng Tổng công ty.

Về phía đối tác có ông Paul Greenwood, Phó Chủ tịch của ExxonMobil phụ trách Khí và Điện và ông Greg Smith, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí ExxonMobil Việt Nam (ExxonMobil).


Ký kết thỏa thuận khung phát triển dự án mỏ Cá Voi Xanh


Ký kết thỏa thuận khung hợp đồng bán khí mỏ Cá Voi Xanh

Năm 2007, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và ExxonMobil đã ký Thoả thuận Nghiên cứu chung, làm cơ sở cho 3 bên ký kết Hợp đồng Chia sản phẩm Dầu khí (“PSC”) đối với các Lô ngoài khơi miền Trung Việt Nam vào ngày 30/6/2009. Mỏ khí Cá Voi Xanh được phát hiện và được tuyên bố thương mại vào tháng 8/2015.


Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Vũ Trường Sơn báo cáo về quá trình đàm phán hợp đồng

Sau khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận Quy hoạch lựa chọn địa điểm trung tâm khí điện miền Trung và phạm vi đầu tư dự án,  tháng 09/2016, Bộ Công Thương đã phê duyệt Kế hoạch Phát triển đại cương (ODP) gồm hệ thống khai thác ngoài khơi, đồng ống dẫn khí về bờ, nhà máy xử lý khí (GTP) và đường ống dẫn khí thương phẩm tới hộ tiêu thụ.


Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại Lễ ký

Dự án khí Cá Voi Xanh là dự án khí lớn nhất tại Việt Nam cho tới nay. Việc phát triển Dự án khí Cá Voi Xanh  sẽ cung cấp nguồn khí quan trọng để ổn định và phát triển khu vực miền Trung cũng như khả năng bổ sung năng lượng cho miền Nam sau này, tạo đà cho phát triển công nghiệp hóa dầu cũng như là động lực phát triển các ngành công nghiệp địa phương, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước, thêm động lực phát triển kinh tế địa phương và tạo nhiều công việc làm cho khu vực.


Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Quốc Khánh phát biểu tại Lễ ký

Sau một quá trình đàm phán, PVN, PVEP và ExxonMobil đã thống nhất ký Thỏa thuận khung Phát triển Dự án (PF HOA- Project Framework Heads of Agreement) và Thỏa thuận khung Hợp đồng Bán khí (GSA HOA- Gas Sales Agreement Heads of Agreement) Cá Voi Xanh. Việc ký kết hai Thỏa thuận khung này có ý nghĩa quan trọng làm cơ sở để nhà thầu triển khai tối ưu hóa thiết kế sơ bộ (Pre-FEED) và thiết kế tổng thể dự án (FEED) nhằm triển khai Dự án với mục tiêu đạt dòng khí đầu tiên vào cuối năm 2023.


Ông Greg Smith, Chủ tịch và Tổng Giám đốc Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí ExxonMobil Việt Nam phát biểu tại Lễ ký

Trong giai đoạn đầu, sản lượng khai thác của Dự án sẽ đủ cung cấp khí cho bốn (04) nhà máy điện với tổng công suất 3.000 MW (02 Nhà máy đặt tại khu kinh tế Chu Lai, tỉnh Quảng Nam và 02 Nhà máy đặt tại khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi). Sản lượng khai thác trong giai đoạn mở rộng sẽ cung cấp khí cho hóa dầu, hoặc nhà máy điện thứ 5 với công suất khoảng 750 MW như trong Tổng Quy hoạch Điện 7 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tổng đầu tư chuỗi dự án khoảng 10 tỷ USD và sẽ đóng góp vào ngân sách Nhà nước gần 20 tỷ USD./.


Chia sẻ: