18/09/2013 15:12 18/09/2013 15:12 2264
Tập đoàn PVN khẳng định vị trí quan trọng với nền kinh tế quốc gia
Đã qua 38 năm thành lập, phát triển, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN - tiền thân là Tổng cục Dầu mỏ và khí đốt) đến nay đã khẳng định được vị trí quan trọng của ngành dầu khí đối với nền kinh tế quốc gia.

Tập đoàn PVN được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (theo Quyết định số 199/2006/QĐ-TTg, ngày 29-8-2006), hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, liên kết và chi phối lẫn nhau bằng đầu tư, góp vốn, công nghệ, thị trường... Trong giai đoạn chuyển đổi này, Tập đoàn đã có những đóng góp quan trọng trong GDP và sự tăng trưởng của đất nước, đặc biệt là chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) hằng năm chiếm 25-30% tổng thu NSNN, góp phần là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Ngoài nhiệm vụ bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, PVN còn góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng trên biển, an ninh năng lượng, an ninh lương thực thông qua nguồn khí để sản xuất điện, phân đạm phục vụ nền nông nghiệp phát triển bền vững, tham gia tích cực thúc đẩy các hoạt động của ngành nghề kinh tế khác, góp phần quan trọng trong công tác an sinh xã hội.  

 

 Khai thác dầu mỏ, khí đốt tại mỏ Bạch Hổ. Ảnh: Trần Hải

Trong giai đoạn vừa qua, PVN đã hoàn thành mục tiêu tổng quát, phát triển ngành dầu khí trở thành ngành kinh tế, kỹ thuật quan trọng trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước; hoạt động đồng bộ từ khâu tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí - điện - chế biến - phân phối sản phẩm và dịch vụ dầu khí. PVN đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật và tài chính. Tổng tài sản trong giai đoạn 2006-2012 tăng bình quân 32%/năm. Tính đến cuối năm 2012, tổng tài sản của PVN đạt hơn 664.000 tỷ đồng, tăng 4,49 lần so với cuối năm 2006 (146,8 nghìn tỷ đồng). Tốc độ doanh thu giai đoạn 2006-2012 đạt hơn 27%/năm (trong đó doanh thu hợp nhất của Tập đoàn đạt hơn 47%/năm). Nộp NSNN giai đoạn 2006-2012 tăng 19%/năm, đóng góp trung bình hằng năm đạt 25-30% tổng thu NSNN. Vốn chủ sở hữu giai đoạn 2006-2012 tăng 23%, đến hết năm 2012 đạt 316,3 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2 lần so với thời điểm cuối năm 2006 (chỉ đạt 98,6 nghìn tỷ đồng).

Theo Bộ Công thương, từ đầu năm 2013 đến nay, PVN vẫn giữ mức tăng trưởng khá. Sản lượng khai thác dầu tháng 8 ước tính đạt 1,32 triệu tấn (bằng 102,2% kế hoạch tháng), tính chung 8 tháng đầu năm đạt 11,02 triệu tấn. Sản lượng khai thác khí tính chung 8 tháng đầu năm ước đạt 6,759 tỷ mét khối. 8 tháng đầu năm nay, PVN đã sản xuất được khoảng 17,78 triệu tấn quy dầu. Ngoài ra, sản lượng điện sản xuất tháng 8 khoảng 1,42 tỷ kWh (bằng 127% kế hoạch tháng), tính chung 8 tháng đầu năm đạt gần 12 tỷ kWh. Bên cạnh đó, sản xuất đạm ước tính tháng 8 đạt 143 nghìn tấn (bằng 103% kế hoạch tháng), tính chung 8 tháng đầu năm đạt 1,148 tỷ tấn. Về đầu tư xây dựng, giá trị thực hiện đầu tư 8 tháng ước đạt hơn 28 nghìn tỷ đồng; giá trị giải ngân đạt 23,6 nghìn tỷ đồng. Về hoạt động chế biến dầu khí, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sản xuất ổn định với sản lượng xăng dầu tháng 8 ước đạt 551,5 nghìn tấn, tăng 59,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung, sản xuất xăng dầu 8 tháng ước đạt hơn 4,4 triệu tấn, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong tháng 8, hệ thống đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn ngoài khơi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị rò rỉ; tuy nhiên, trong thời gian xử lý sự cố, sản lượng khí cấp vào bờ vẫn được duy trì và bảo đảm cung cấp đủ nhiên liệu khí phục vụ nhu cầu sản xuất điện…

Cùng với việc sản xuất, kinh doanh trong nước đạt hiệu quả, PVN là đơn vị tiên phong trong hội nhập và hợp tác quốc tế. PVN đã vươn ra hầu hết các châu lục, ký hợp đồng tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí với nhiều đối tác quan trọng ở nước ngoài. Một số lĩnh vực trong việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật công nghệ của ngành và cho đất nước đã vượt những mong đợi, như công nghệ mỏ, hệ thống các giếng khoan, giàn khoan, đường ống, bể chứa, các nhà máy lọc hóa dầu, chế biến khí, sản xuất điện, đạm và nhất là đã tự đóng được các giàn khoan phục vụ cho ngành… Ngoài việc sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả, các đơn vị trực thuộc PVN cũng thực hiện công tác an sinh xã hội, mỗi năm tới hàng trăm tỷ đồng…

Với những kết quả đạt được, PVN đã khẳng định vị trí quan trọng đối với nền kinh tế quốc gia.
 
Theo: pvn.vn

Chia sẻ: