21/04/2009 15:05 21/04/2009 15:05 2827
Hệ thống quản lý, điều khiển tòa nhà - BCMS

Hệ thống BCMS (Building Control Management System) là hệ thống tin cậy trong công nghiệp tự động hóa để quản lý, vận hành, điều khiển tòa nhà với giao diện người và máy (HMI) với các thiết bị đo lường, điều khiển hiện đại. Hệ thống được thiết kế dựa trên nguyên lý của hệ thống điều khiển phân tán (DCS-Distributed Control System), có khả năng kết nối rộng, cung cấp khả năng quản lý với nhiều lựa chọn.


Hệ thống BCMS thực hiện quản lý hiệu quả, giám sát và điều khiển các thiết bị như máy lạnh, các hệ thống điều hòa không khí, thông gió, hệ thống ống dẫn, hệ thống điện, chiếu sáng,… Hệ thống có khả năng điều khiển và liên động với các hệ thống khác trong tòa nhà như hệ thống báo cháy, giám sát an ninh (CCTV), quản lý vào/ra. Hệ thống BCMS được xây dựng nhằm mục đích tận dụng nhân lực, tiết kiệm năng lượng, tạo môi trường thân thiện (quản lý nồng độ khí CO, CO2,…) và tăng cường công tác an ninh.SƠ ĐỒ HỆ THỐNG 


Chia sẻ: