02/06/2017 14:09 02/06/2017 14:09 4237
Chương trình được tổ chức nhằm mục đích đưa tất cả các đ/c đảng viên và CBCNV công ty Petechinm – PAIC đến với cội nguồn lịch sử, nâng cao nhận thức chính trị, lòng yêu nước, tự hào dân tộc và ghi nhớ công lao vô cùng to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đồng thời, thông qua chương trình này còn mong muốn nâng cao sự gắn bó, tinh thần đoàn kết giữa đảng viên và CBCNV hai công ty Petechim - PAIC và đẩy mạnh các hoạt động đoàn thể của hai công ty. Qua đó tạo động lực cho toàn thể đảng viên và CBCNV công ty hoàn thành xuất sắc công tác sản xuất kinh doanh năm 2017 của công ty.
 
 
Cả đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Km0, nơi khởi đầu của con đương mòn Hồ Chí Minh lịch sử trong thời kỳ đổi mới.
 
Đoàn đi thăm Khu di tích Pắc Bó là một khu di tích lịch sử cách mạng quốc gia - đặc biệt của Việt Nam. Sau 30 năm ra đi tìm đường cứu nước và hoạt động ở nước ngoài, ngày 28/01/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc và chọn nơi đây làm nơi ở và hoạt động cách mạng đưa cách mạng dân tộc ta từ thắng lợi này tới thắng lợi khác.
 
 
Cả đoàn lắng nghe giới thiệu về khu di tích lịch sử, về những năm tháng hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đây.
Những đoàn viên thanh niên – Đại diện cho thế hệ trẻ của công ty chụp ảnh lưu niệm bên Suối Lê Nin – Núi Các Mác lịch sử.
 
Chương trình về nguồn học tập chính trị năm 2017, tại Pắc Bó – Cao Bằng của cả Đoàn đã diễn ra thành công, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho mỗi thành viên trong Đoàn. Thông qua chương trình đã khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước; là dịp để 2 công ty PAIC và PETECHIM tổ chức giao lưu học hỏi, xây dựng tình đoàn kết, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích; tạo điều kiện cho các đảng viên, đoàn viên thanh niên về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục nâng cao truyền thống cách mạng.

Chia sẻ: