07/09/2022 09:31 07/09/2022 09:31 859
Thực hiện Hướng dẫn số 49/HD-ĐU ngày 28/04/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Dầu Việt Nam về việc hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 và hướng dẫn của Đảng ủy Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim). 
 Được sự đồng ý của Đảng ủy Công ty Petechim, Chi bộ Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2025 vào lúc 09h00’ ngày 29/08/2022 (Thứ Hai) tại phòng họp Công ty, với sự tham gia đầy đủ của 19/19 đảng viên của Chi bộ Công ty, 100% đảng viên trong chi bộ đủ tư cách tham gia Đại hội.
 Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên đã nghe:
 1. Đ/c Nguyễn Việt Anh, Bí thư Chi bộ, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội;
 2. Đ/c Nguyễn Khắc Tùng, Phó bí thư Chi bộ, Trưởng phòng TCHC Công ty đại diện cho Chi ủy khóa V, nhiệm kỳ 2020-2022 trình bày báo cáo Kiểm điểm của tập thể Chi ủy Chi bộ PAIC, khóa V, nhiệm kỳ 2020-2022.
 Đại hội đã diễn ra trong không khí thảo luận sôi nổi và dân chủ. Toàn thể các đại biểu tham dự Đại hội đã nhất trí cao với các báo cáo trình bày tại Đại hội.
Căn cứ Quy chế bầu cử trong Đảng và Hướng dẫn số 49/HD-ĐU ngày 28/04/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Đại hội đã bầu ra Chi ủy (Bí thư, Phó bí thư) Chi bộ, khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2025 bao gồm 03 đ/c:
1.    Đ/c. Nguyễn Việt Anh, Bí thư Chi bộ 
2.    Đ/c. Nguyễn Khắc Tùng, Phó bí thư Chi bộ 
3.    Đ/c. Nguyễn Ngọc Lan, Chi ủy viên Chi bộ
 Sau hơn gần 2 giờ làm việc nghiêm túc, đúng trình tự, quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí, Đại hội Chi bộ Công ty PAIC, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2025 đã thành công tốt đẹp.
Đại hội đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và toàn thể CBCNV Công ty đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2025 của Chi bộ đã đề ra.

Chia sẻ: