18/05/2021 10:39 18/05/2021 10:39 1685
Nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, tháng 04/2021 Công ty PAIC đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng dịch vụ và chương trình hành động năm 2021”.
 
Tham dự chương trình Hội thảo có ông Nguyễn Việt Anh – Giám đốc Công ty PAIC; ông Đào Quang Ngọc – Phó Giám đốc phụ trách Kỹ thuật Công ty PAIC và nhiều CBNV Công ty PAIC.
 
Nội dung Hội thảo gồm 2 phần:
1.    Phần 1: Nâng cao chất lượng dịch vụ
2.    Phần 2: Chương trình hành động năm 2021
 
 
 
Toàn cảnh Hội thảo
 
Trong phần 1: “ Nâng cao chất lượng dịch vụ”; Hội thảo đã được nghe những ý kiến chỉ đạo rất tâm huyết của Ban Lãnh đạo điều hành Công ty PAIC. Cụ thể, ông Nguyễn Việt Anh trong lời phát biểu khai mạc đã nhấn mạnh đến những nhân tố đòi hỏi Công ty PAIC tiếp tục thúc đẩy việc nâng cao chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin. Đó là việc Chuyển đổi số - nhân tố khách quan từ bên ngoài và việc Tái cấu trúc Công ty – nhu cầu từ nội bộ Công ty. Đồng thời, ông Đào Quang Ngọc – Phó Giám đốc phụ trách Kỹ thuật Công ty cũng phát biểu chỉ đạo: Mục tiêu của việc nâng cao chất lượng dịch vụ là nhằm tiến tới chuyên nghiệp hóa từ việc làm nhỏ nhất đến những sáng kiến mang tính hệ thống.
 
Tại Hội thảo, CBNV Công ty đã thảo luận sôi nổi, dân chủ các vấn đề liên quan đến chuyên môn kỹ thuật vừa giúp người tham gia Hội thảo nâng cao trình độ, kỹ năng xử lý tình huống vừa giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình giải quyết công việc.
 
Rất nhiều ý kiến, sáng kiến, tư vấn hữu ích được các chuyên gia và kỹ sư Công nghệ thông tin có chuyên môn sâu trình bày tại Hội thảo. Đó là phát biểu của ông Phạm Xuân Hùng – Phó trưởng phòng Dịch vụ Vận hành & Bảo Dưỡng; ông Lê Văn Thành – Phó trưởng phòng Dịch vụ Vận hành & Bảo Dưỡng; ông Hoàng Đại Thắng Phó trưởng phòng Dịch vụ Vận hành & Bảo Dưỡng; ông Vũ Hữu Dũng – chuyên gia Phần mềm IT phòng Giải pháp Phần mềm Công ty.
 
Đặc biệt, Hội thảo cũng được nghe những chia sẻ thực tế, tổng kết, đánh giá nhiều vấn đề chuyên môn của các chuyên gia IT làm công tác quản lý là ông Đặng Quang Tuấn – Trưởng phòng Dịch vụ Vận hành & Bảo Dưỡng,  ông Nguyễn Thanh Hải - Trưởng phòng Giải pháp Phần mềm.
 
Trong phần 2: “Chương trình hành động năm 2021”, Hội thảo được nghe 2 báo cáo của Phòng Giải pháp Phần mềm và Phòng Dịch vụ Vận hành & Bảo dưỡng Công ty PAIC.
 
Bài thuyết trình “ Chương trình hành động của Phòng Giải pháp Phần mềm năm 2021” được ông Nguyễn Thanh Hải – Trưởng phòng Giải pháp Phần mềm trình bày rất rõ ràng, chi tiết mục tiêu và định hướng phát triển của Phòng GPPM trong năm 2021.
 
Ông Phạm Xuân Hùng – Chuyên gia Công nghệ Thông tin - Phó trưởng Phòng Dịch vụ Vận hành & Bảo Dưỡng thuyết trình “Chương trình hành động của Phòng DVVH & BD năm 2021” bao gồm 02 nội dung chính:
 
•     Quy trình:
+ Bổ sung các quy trình mới, nâng cao hiệu quả trong công việc
+ Kế hoạch 02 quy trình mới được hoàn thiện trong Quý 2/2021
 
•    Đào tạo
+ Đào tạo nội bộ
+ Đào tạo chuyên sâu
 
Phần cuối Hội thảo, ông Nguyễn Như Thưởng đại diện Phòng Kinh tế Kế hoạch Công ty đã phát biểu đưa ra các đề xuất, giải pháp, kiến nghị trên tinh thần xây dựng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin.
 
Hội thảo “Nâng cao chất lượng dịch vụ và chương trình hành động năm 2021” đã kết thúc thành công tốt đẹp và đem lại nhiều thu hoạch bổ ích cho đại biểu tham gia Hội thảo.
 
Một số hình ảnh tại Hội thảo:
 
 
Ông Nguyễn Việt Anh – Giám đốc Công ty phát biểu khai mạc

Ông Đào Quang Ngọc – Phó Giám đốc phụ trách Kỹ thuật Công ty PAIC phát biểu chỉ đạo
 
 
Các đại biểu tham gia Hội thảo chụp ảnh lưu niệm
 
Nguyễn Minh Thùy
Biên tập viên Tin tức Tổ Thông tin - PAIC

Chia sẻ: