13/12/2022 09:17 13/12/2022 09:17 554
Tháng 11 năm 2022, Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) đã tổ chức “Hội thảo Tư duy tích cực – Nâng tầm dịch vụ và công tác triển khai ứng dụng phần mềm Microsoft 365 " tại Sơn Tây, Hà Nội. 
 
Tham dự Hội thảo có Ban Lãnh đạo, CBNV Công ty PAIC và khách mời.
 
Mở đầu Hội thảo, ông Nguyễn Việt Anh phát biểu khai mạc nói về tầm quan trọng của việc Tư duy tích cực – Nâng tầm dịch vụ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty PAIC.
 
 
 
Ông Nguyễn Việt Anh – Giám đốc Công ty PAIC phát biểu khai mạc
 
Tại Hội thảo các đại biểu tham dự đã được nghe Chuyên gia thuyết trình các nội dung chính sau đây:
 
Phần 1:Tư duy tích cực
A: Tư duy
B: Kỹ năng.
 
Phần 2: Nâng tầm dịch vụ
 
 
Chuyên gia trình bày tại Hội thảo
 
Trong buổi Hội thảo, các đại biểu đã có nhiều chia sẻ, tương tác với Chuyên gia về tầm quan trọng của khách hàng và kỹ năng phục vụ những khách hàng mà Công ty đang cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin. 
 
 
 
Ông Đặng Quang Tuấn – Trưởng phòng Dịch vụ Quản trị Công nghệ thông tin phát biểu ý kiến
 
Tiếp  theo, các đại biểu  tham dự Hội thảo đã được nghe nội dung “Công tác triển khai ứng dụng phần mềm Microsoft 365” của Công ty hiện nay. 
 
“Hội thảo Tư duy tích cực – Nâng tầm dịch vụ và công tác triển khai ứng dụng phần mềm Microsoft 365 " đã mang đến cho các đại biểu tham dự Hội thảo nhận thức sâu rộng hơn về kỹ năng phục vụ khách hàng, tư duy tích cực khi làm việc với khách hàng,  coi trọng văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm từ đó góp phần hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty PAIC, đồng thời qua Hội thảo, các đại biểu sẽ rõ ưu điểm, tính năng của ứng phần mềm Microsoft 365.
 
 
 
Ông Phạm Xuân Hùng- Phó trưởng phòng Dịch vụ Quản trị Công nghệ thông tin trình bày Ứng dụng phần mềm Microsoft 365
 
Thông qua nội dung ông Phạm Xuân Hùng trình bày, CBNV Công ty PAIC nắm được phần mềm Microsoft 365 Công ty đang triển khai có nhiều tính năng cải tiến hơn các phần mềm trước đây, có nhiều ứng dụng thuận tiện hơn trong công việc hàng ngày.
 
Hội thảo đã kết thúc thành công, tốt đẹp! 
 
Một số hình ảnh tại Hội thảo: 
 
 
 
Đại biểu tham gia Hội thảo
 
 
 
Hội thảo làm việc theo Nhóm 
 
CBNV Công ty PAIC tham gia Hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

Chia sẻ: