21/04/2009 15:12 21/04/2009 15:12 2155
Giải pháp chấm công, kiểm soát ra/vào dùng thẻ và vân tay

- Đây là một hệ thống kiểm soát ra/vào điều khiển khóa cửa kết hợp chấm công điện tử với độ tin cậy cao. Tích hợp đầy đủ các tính năng trong công tác bảo mật, an toàn ra/vào trong công sở, văn phòng, khu vực cần bảo vệ, với đầu đọc thẻ không tiếp xúc cùng với bộ phân nhận dạng dấu vân tay sử dụng công nghệ sinh trắc học.

- Hệ  thống có khả năng kiểm tra xác minh đến 2 mức bảo vệ: Chỉ dùng thẻ hoặc chỉ dùng vân tay hoặc dùng cả thẻ lẫn vân tay. Mỗi khi có sự kiện được xác nhận, hệ thống sẽ điều khiển chốt cửa để cho phép ra/vào và ghi lại sự kiện làm cơ sở để chấm công cũng như xác minh lại khi có sự cố trong văn phòng.
- Tất cả những sự kiện vào ra hợp lý sẽ là căn cứ để phần mềm tổng hợp chấm công cho từng nhân viênChia sẻ: