07/08/2017 16:47 07/08/2017 16:47 3836
Vừa qua, Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí (PAIC) đã  được tổ chức Quacert cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013.
 
 
 
ISO/IEC 27001:2013 là Hệ thống quản lý an toàn thông tin duy nhất có thể đánh giá theo các tiêu chuẩn quốc tế. Triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 sẽ thiết lập và duy trì một hệ thống quản lý hiệu quả giúp doanh nghiệp hay tổ chức kiểm soát tính an toàn và bảo mật tài sản thông tin của đơn vị mình. Qua đó, các quá trình thông tin thiết lập trong tổ chức sẽ được tiến hành lưu trữ và định dạng thông tin. Đây là bước khởi đầu nhằm hạn chế những thiệt hại tới mức có thể khi sự cố mất dữ liệu xảy ra.
 
Hiện nay 1 số doanh nghiệp lớn đang áp dụng ISO 27001 rất thành công như: Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Bảo hiểm, Công ty CSC Việt Nam, FPT IS, FPT Soft, GHP FarEast, ISB Corporation Vietnam… Việc áp dụng Hệ thống quản lý an toàn thông tin đã khẳng định: Paic luôn cung cấp những sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin AN TOÀN - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ đáp ứng mọi yêu cầu về công nghệ thông tin của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên.

Chia sẻ: