21/04/2009 15:25 21/04/2009 15:25 2038
Tự động hoá

- Gói thầu EPC hệ thống Camera giám sát hỗ trợ công tác bảo vệ Dự án NMLD Dung Quất”;
- Dịch vụ bảo dưỡng các hệ thống, thiết bị điều khiển cho nhà máy lọc dầu Dung Quất.


Chia sẻ: