01/09/2017 10:29 01/09/2017 10:29 3513
Ngày 25/8/2017, Công đoàn Công ty PAIC đã tổ chức Đại hội Công đoàn khóa IV nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại trụ sở Công ty Tầng 17 Tòa nhà ICON 4 số 243A Đê La Thành – Hà Nội.
 
Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Việt Anh – Bí thư chi bộ - Giám đốc Công ty PAIC; đồng chí Đào Việt Phương – Phó Giám đốc Công ty; các đồng chí Trưởng  phòng chức năng Công ty và các đại biểu đại diện cho 87 công đoàn viên.
 
Đại hội đã diễn ra trong không khí trang trọng theo đúng các nghi thức được quy định.
 
Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu bầu cử đại hội.
 
Đại hội được nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Lan – Chủ tịch Công đoàn trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn PAIC khóa III nhiệm kỳ 2012- 2017 và Phương hướng nhiệm vụ công đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2017 -2022.
 
Đồng chí Hoàng Đại Thắng – Phó Chủ tịch Công đoàn đại diện cho Ban chấp hành trình bày Báo cáo Kiểm điểm của BCH Công đoàn PAIC nhiệm kỳ 2012- 2017
 
Tại Đại hội, một số tham luận tiêu biểu của Tổ công đoàn Dịch vụ Vận hành & Bảo dưỡng và Tổ công đoàn Kinh tế Kế hoạch được trình bày.
 
Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Việt Anh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty phát biểu ý kiến đã đánh giá rất cao những thành quả BCH Công đoàn khóa III  đã làm được trong 5 năm 2012 -2017. Đồng thời, đồng chí Việt Anh cũng đưa ra những đóng góp rất tâm huyết cho hoạt động công đoàn trong thời gian sắp tới.
 
Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành công đoàn PAIC khóa IV nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn và Thể lệ bầu cử. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, 05 đồng chí đã trúng cử vào Ban chấp hành Công đoàn PAIC khóa IV nhiệm kỳ 2017 – 2022 có tên sau đây:
 
1.    Đ/c. Vũ Trường Quang, Đảng viên, Trưởng ban kiểm soát Công ty
 
2.    Đ/c. Nguyễn Thị Minh Thùy, Chuyên viên Phòng Dịch vụ Vận hành & Bảo dưỡng  Công ty.
 
3.    Đ/c. Hoàng Đại Thắng, Đảng viên, Phó phòng Dịch vụ Vận hành & Bảo dưỡng Công ty.
 
4.    Đ/c. Dương Thị Kim Bình, Chuyên viên Chi nhánh PAIC tại TP.HCM
 
5.    Đ/c. Nguyễn Thị Thu Hương  – Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán
 
Ngày 29/8/2017, BCH Công đoàn Công ty PAIC nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã tổ chức phiên họp BCH đầu tiên, BCH đã thống nhất 100% bầu các đ/c có tên sau đây giữ chức Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty PAIC nhiệm kỳ 2017-2022:
 
1. Đ/c. Vũ Trường Quang – Đảng viên, Trưởng ban kiểm soát Công ty giữ chức Chủ tịch Công đoàn Công ty PAIC;
 
2. Đ/c. Nguyễn Thị Minh Thùy, Chuyên viên Phòng Dịch vụ Vận hành & Bảo dưỡng  Công ty giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty PAIC.
 
Một số hình ảnh tại Đại hội:
 Toàn cảnh Đại hội Công đoàn
 Đồng chí Nguyễn Ngọc Lan trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn khóa III và Phương hướng nhiệm vụ công đoàn khóa IV
Đồng chí Hoàng Đại Thắng trình bày Báo cáo Kiểm điểm BCH Công đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2012- 2017
 
Đồng chí Nguyễn Việt Anh – Bí thư Chi bộ - Giám đốc Công ty phát biếu chỉ đạo Đại hội.
 
Ban chấp hành Công đoàn PAIC khóa IV nhiệm kỳ 2017- 2022 ra mắt Đại hội.

Chia sẻ: