11/04/2018 13:45 11/04/2018 13:45 2965
Ngày 07/4/2018, tại Thanh Thủy – Phú Thọ, phòng Dịch vụ Vận hành & Bảo dưỡng- Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) đã tổ chức Hội thảo “Cải thiện hình ảnh và tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ”
 
Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Việt Anh- Giám đốc Công ty PAIC; các ông bà Trưởng phòng chức năng Công ty và toàn thể nhân viên phòng Dịch vụ Vận hành & Bảo dưỡng(DVVH&BD) Công ty PAIC.
 
 
Toàn cảnh Hội thảo
 
Đây là lần thứ hai phòng DVVH&BD tổ chức Hội thảo có nội dung chuyên sâu về nghiệp vụ của Phòng đang thực hiện hàng ngày. Hội thảo đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Ban lãnh đạo Công ty và sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của tập thể nhân viên trong Phòng.
 
Tại Hội thảo, Phòng DVVH&BD đã đề cập đến 02 nội dung chính: Tổng kết chương trình hành động năm 2017 và Phát động Chương trình hành động năm 2018.
 
Mở đầu chương trình, Hội thảo đã nghe  Báo cáo Tổng kết chương trình hành động năm 2017 của phòng DVVH&BD do ông Đặng Quang Tuấn - phó Trưởng phòng DVVH&BD trình bày. 
 
Thông qua Báo cáo, người nghe nhận biết được những kết quả đã đạt được từ tháng 7/2017  đến tháng  3/2018. Trong khoảng thời gian này, Tổ Hệ thống đã hoàn thành các nội dung: Phân công công việc;  Tự đào tạo, trao đổi kinh nghiệm; Xây dựng các quy trình quản lý hệ thống. Đồng thời, Tổ Dịch vụ đã hoàn thành được nhiều nội dung nhất định: Tổ chức giám sát thực hiện quy trình; Đào tạo vận hành hệ thống Hội thảo truyền hình VCR; Đào tạo kỹ năng, Đào tạo chuyên môn; Mua sắm trang thiết bị, Sửa chữa. 
 
Đánh giá chung,  Phòng DVVH&BD đã hoàn thành được 90% hạng mục công việc đề ra tại Hội thảo Nâng cao chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin lần thứ nhất. Một số hạng mục chưa hoàn thành, Phòng sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.
 
Ông Đặng Quang Tuấn – phó Trưởng phòng DVVH&BD trình bày tham luận.
 
Tại Hội thảo, đại biểu tham dự đã có cơ hội tiếp cận gần hơn những  nghiệp vụ chuyên sâu của Phòng đang thực hiện thông qua các bài tham luận được chuẩn bị có tính chuyên môn cao, rất chuyên nghiệp.  Đó là tham luận “Quy trình quản lý cơ sở dữ liệu lỗi đã biết - KEDB” của bà Phan Thị Thu Vân và tham luận “ Tạo kho dữ liệu xử lý lỗi  trong quá trình support”  của ông Hoàng Văn Tuấn.
 
“Quy trình quản lý cơ sở dữ liệu lỗi đã biết - KEDB” nhằm mục đích lưu lại các thông tin xử lý sự cố, vấn đề trong hệ thống CNTT&VT. Từ đó, các cán bộ quản trị, vận hành hệ thống CNTT &VT dễ dàng tra cứu, xử lý nếu 1 sự cố, vấn đề lặp lại. Tác dụng của Quy trình là rút ngắn thời gian và tăng hiệu quả xử lý lỗi; chia sẻ tri thức, kinh nghiệm giữa các cán bộ quản trị, vận hành hệ thống. Quy trình đề cập đến Công cụ lưu KEDB; Định dạng email gửi đến KEDB; Đóng góp xây dựng KEDB. Tham luận này đã nhận được sự đánh giá tích cực của các đại biểu tham dự Hội thảo.
 
Bà Phan Thị Thu Vân – chuyên viên phòng DVVH&BD trình bày tham luận.
 
“Tạo kho dữ liệu xử lý lỗi  trong quá trình support”  có mục tiêu Xây dựng và làm giàu cơ sở dữ liệu lỗi đã biết trong quá trình hỗ trợ người dùng đầu – cuối, nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn để phục vụ tốt công việc được giao. Trong bài tham luận, ông Tuấn đã đề cập đến các kết quả; những thuận lợi và khó khăn, vướng mắc; kiến nghị, đề xuất và ví dụ minh họa cụ thể để làm giàu cho cơ sở dữ liệu lỗi đã biết. Tham luận này có mối quan hệ chặt chẽ với Quy trình KEDB.
 
Ông Hoàng Văn Tuấn – chuyên viên phòng DVVH&BD trình bày tham luận
 
Để hướng tới mục tiêu cải thiện hình ảnh và tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin của Phòng DVVH&BD, ông  Hoàng Đại Thắng – phó Trưởng phòng DVVH&BD –đã trình bày nội dung “Phát động chương trình hành động năm 2018” với nhiều nội dung cụ thể của Phòng, của Tổ Hệ thống và Tổ Dịch vụ. 
 
Từ tháng 4/2018 đến hết năm 2018, Phòng DVVH&BD sẽ thực hiện 04 nội dung chính: Rà soát các quy trình; Cải thiện hình ảnh; Phong trào thi đua; Đào tạo. 
 
Tổ Hệ thống có 02 nhiệm vụ cần thực hiện: Xây dựng quy trình quản lý và sử dụng các tài sản, thiết bị;  Hoàn thiện việc tổ chức sử dụng tài nguyên CNTT của PAIC khoa học, hợp lý.
 
Tổ Dịch vụ có 04 nhiệm vụ cần tiến hành: Ban hành quy trình, quy định; Phát triển nội dung Web PAIC; Thiết kế hình ảnh CBNV trong công sở; Phong trào thi đua.
 
 
Ông Hoàng Đại Thắng – phó Trưởng phòng DVVH&BD trình bày tham luận
 
Tại Hội thảo, từ những sự phân tích nhiều nội dung chi tiết có tính định lượng cao của ông Đào Quang Ngọc – Trưởng phòng DVVH&BD, các đại biểu tham dự đã nắm được mục tiêu, công việc cụ thể của Phòng sẽ thực hiện trong năm 2018.  
 
Đặc biệt, Hội thảo  phòng DVVH & BD đã nhận được ý kiến chỉ đạo rất tâm huyết của ông Nguyễn Việt Anh- Giám đốc Công ty về việc làm thế nào để đưa công tác dịch vụ CNTT đạt 2 mục tiêu Chuyên nghiệp hóa và Hiệu quả. 
 
Tóm lại, thông qua các tham luận, các ý kiến thảo luận đóng góp, chia sẻ có tính chuyên môn cao của Lãnh đạo Công ty; CBNV phòng DVVH&BD đã thu hoạch được nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu giúp ích cho việc Cải thiện hình ảnh và Nâng cao chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin chuyên nghiệp - hiệu quả.
 
 Một số hình ảnh tại Hội thảo:
 
Ông Nguyễn Việt Anh– Giám đốc Công ty PAIC (bên trái hàng trước). 
Ông Đào Quang Ngọc – Trưởng phòng Dịch vụ Vận hành & Bảo dưỡng (bên phải hàng trước)
 
Bà Nguyễn Ngọc Lan –Kế toán trưởng Công ty (bên trái). Ông Nguyễn Khắc Tùng – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty (bên phải)
 
Ông Nguyễn Thanh Hải – Trưởng phòng Giải pháp Phần mềm phát biểu ý kiến
Nguyễn Minh Thùy 
 Biên tập viên Tổ Tin -PAIC

Chia sẻ: